Gemeente & Overheid

Gouden Speldjes & Manchetknopen

Ideaal in Nederland voor de Overheid en Gemeenten: Gouden Speldjes, Jubileum spelden, Stadwapen speldje, Gemeente Wapen speldje, Huldiging spelden, Lid van verdienste speld, Sport huldiging speld, Revers speld, Erelid speld, Kampioenen speld, Onderscheiding speld, Manchetknopen en meer van ReversSpeld .

Verkrijgbaar in goud, zilver, brons en meer: onderscheidend voor een huldiging, lid van verdienste, een vrijwilliger, een jubileum of om een speciale gebeurtenis luister bij te zetten.
Handgemaakt, gegoten, (laser) gegraveerd, geslagen, gefreesd of geëtst.

Gepersonifieerd voor herkenbaarheid binnen een gemeente of de overheid maar ook voor iemand die extra waardering in de provincie of gemeente verdient.


Voor leden, relaties, de gemeente of overheid, een event en jubilea binnen Stad, Dorp, Gemeente of Provincie waar u aandacht aan wilt besteden. Gouden en Zilveren Revers Speldjes, medailles, munten, pins of spelden voor overheid en gemeenten

Interesse?

Bel / App 06 53 68 50 18
Of mail: info(Add)reversspeld.nl voor een vraag of het maken van een aanbieding!
Wij werken uitsluitend op afspraak.
Wij, van Reversspeld, adviseren en helpen U graag.

Zie ook: https://www.goudenspeld.nl

Te gebruiken voor: het huldigen, een bijzondere prestatie, kampioenen, een sport huldiging, een verdienstelijke prestatie, vrijwilligerswerk, een lid van verdienste, een jubilaris, het onderscheiden, een onderscheiding, een erelid, verdienstelijke prestatie, jubileum, vrijwilligerswerk.

Gouden-, Zilveren-, Bronzen-, Revers-Speldjes

Ideaal in Nederland voor gemeenten, provincies, overheid, bedrijven en verenigingen. Logo’s, Pins, Reverspeldjes, Jubileumspelden, Familiewapen spelden, Club spelden, Bedrijf spelden, Vereniging spelden, Manchetknopen, Beroeps spelden, VOC spelden, Adel spelden, Reclamespelden, Vriendschap spelden.

Verkrijgbaar in goud, zilver, brons en meer.

Handgemaakt, gegoten, (laser) gegraveerd, geslagen, gefreesd of geëtst.
Gepersonifieerd voor herkenbaarheid binnen een club of bedrijf, maar ook voor iedereen die waardering verdient.

Voor medewerkers, vrijwilligers, verenigingen, relaties en jubilea waar u aandacht aan wilt besteden: spelden, pins manchetknopen. 

Interesse?

Bel / App 06 53 68 50 18
Of mail: info(Add)reversspeld.nl voor een vraag of het maken van een aanbieding!
Wij werken uitsluitend op afspraak.
Wij, van Reversspeld, adviseren en helpen U graag.

Hieronder een voorbeeld hoe een Gemeente tot een Gemeente speld komt

Voor personen die daarvoor krachtens de bepalingen van een verordening in aanmerking komen kan, bij wijze van onderscheiding, worden toegekend een penning en/of speld van verdienste van de gemeente. De penning kan aan groepen/verenigingen worden toegekend.

Aan (groepen van) personen, die volgens de hierna te noemen bepalingen hiervoor in aanmerking komen, kan de penning en/of speld van verdienste worden verleend.

De penning en/of speld van verdienste wordt verleend aan een persoon of groep van personen als blijk van grote dankbaarheid en eer, zowel aan ingezetenen als aan niet ingezetenen, die zich gedurende een aanzienlijke tijdsspanne op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap de gemeente

Ook het verrichten van een bijzondere prestatie of daad van uitzonderlijke aard, waardoor men aanspraak kan maken op grote waardering, achting en dankbaarheid van gemeentebestuur en ingezetenen, kan grond op leveren voor het verlenen van de penning en/of speld van verdienste.

De penning en/of speld van verdienste wordt toegekend bij een met redenen omkleed raadsbesluit op voorstel van het college. Het college kan bij actuele gebeurtenissen tot toekenning van de penning en/of speld van verdienste besluiten indien dit niet kan wachten tot een eerstvolgende raadsvergadering. In voorkomende gevallen kan de raad vooraf besluiten ‘onder voorwaarden van’ een decoratie toe te kennen.

Uitreiking Gemeente Speld
De uitreiking vindt plaats door de burgemeester tijdens een raadsvergadering. Indien sprake is van een actuele gebeurtenis vindt de uitreiking plaats tijdens een speciaal daarvoor belegde bijeenkomst.

De Raad besluit op voorstel van het college over de toekenning van de penning en/of speld van verdienste, zulks onder vermelding van de redenen, welke tot toekenning hebben geleid.